Sekai wa futari no tame ni 


Từ nay hoa l mộng lnh
Dnh ring để tặng ring mnh đ anh
Trời xanh để ngắm cng anh
Đường đời mun nẻo đi mnh cng đi
Biển xanh sng bạc nhiều khi
Dốc cao đo cả ngại chi, cng tro
Duyn trời may đựơc quen nhau
Anh cn nhớ chứ lần đầu gặp em
Bn nhau xy đắp mộng lnh
Mong sao đẹp mi chuyện tnh đi ta

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 6/7/2004)


http://wagesa.cool.ne.jp/music/j-folk0/sekaiwafutarinotameni.html

SEIKAI WA FUTARI NO TAME NI
 
 ai anata to futari
 hana anata to futari
 koi anata to futari
 yume anata to futari
 
 futari no tame sekai wa aru no
 futari no tame sekai wa aru no
 sora anata to aogu
 michi anata to aruku
 umi anata to mitsume
 oka anata to noboru
 
 futari no tame sekai wa aru no
 futari no tame sekai wa aru no
 
 naze anata to iru no
 itsu anata to au no
 doko anata to yuku no
 ima anata to watashi
 
 futari no tame sekai wa aru no
 futari no tame sekai wa aru no
 
 ai anata to futari
 hana anata to futari
 koi anata to futari
 yume anata to futari
 
 futari no tame sekai wa aru no
 futari no tame sekai wa aru no