Pháo bông 

Loài hoa bừng nở giữa không trung 
Muôn cánh hoa bẩy sắc cầu vồng
Một phút huy hoàng rồi chợt tắt 
Cơi đời thường sắc sắc không không 

Thương đớ hoa sao quá mong manh 
Phút giây toả sáng ánh lung linh 
Cánh hoa tan tác sau làn khói 
Màn đêm thăm thẳm biết đâu t́m ? 

Quỳnh Chi ( 1/8/2004)