Nguyệt dạ ức xá đệ

Thú cổ đoạn nhân hành
Thu biên nhất nhạn thanh
Lộ ṭng kim dạ bạch
Nguyệt thị cố hương minh
Hữu đệ giai phân tán
Vô gia vấn tử sinh
Kư thư trường bất đạt
Huống năi vị hưu binh

Đỗ Phủ

Đêm trăng nhớ em trai

Trống dồn ngăn bước chân đi
Nhạn kêu thu vọng năo nề biên cương
Sương sa trắng cả đêm trường
Trăng soi sáng cả cố hương xa vời
Em nay lưu lạc phương trời
Biết c̣n hay mất, ở nơi chốn nào ?
Thư đi tới được c̣n lâu
Biên cương xa vẫn nhuộm mầu lửa binh

Quỳnh chi phóng dịch (5/11/2005)