Nguyên tiêu

Nguyên dạ không đ́nh nguyệt măn thiên
Y y bất cải cựu thuyền quyên
Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc
Vạn lư Quỳnh châu thử dạ viên
Hồng lĩnh vô gia huynh đệ tán
Bạch đầu đa hậu tuế thời thiên
Cùng đồ liên nhữ đao tương kiến
Hải giác thiên nhai tam thập niên

Nguyễn Du 

Nguyên Tiêu

Vườn hoang ngập ánh trăng thanh
Nguyên tiêu trăng vẫn lung linh thuở nào
Một trời xuân đẹp xiết bao
Mà người lữ thứ dạ nào vui xuân
Không nhà huynh đệ ly tan
Giận đời điên đảo năm năm bạc đầu
Tạ ḷng trăng đến t́m nhau
Ba mươi tuổi vẫn lao đao góc trời

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 15/2/2006)