Người đ l ai 

Đố biết người đ l ai 
Người l thầy dậy mọi điều khn ngoan 
Lại l ti tớ mọn hn
V ta người sẽ chẳng phiền bẩn dơ 
Cao như đỉnh ni my mờ
Chở che chắn gi ngăn mưa, bo bng
Một mai người sẽ chẳng cn
Thế gian chm ngập lệ buồn đại dương 
Người l nguồn suối yu thương 
Đưa ta vo khắp đại dương tnh người 
Người l chn l tuyệt vời :
Tnh thương xoa dịu ci đời lầm than
Dẫu ta đi khắp đường trần
Tm đu lại được tnh thương của người 

Đố anh : Người đ l ai ? 

Quỳnh Chi (1/7/2005) 


Cảm tưởng về tc phẩm của Quỳnh Chi  xin gởi về QC@erct.com