Ng nhỏ qu hương ( II)

Ng nhỏ lu ngy mới về thăm 
Bao năm di xa cch nhớ thương 
Biết bao lần đi về trong mộng
Tm bng hoa dủ dẻ ngt hương

Ng nhỏ reo vang dưới gt chn 
Lồng đn bng bụp đỏ bn đường 
Ngy mưa bn đất trơn rn rn 
Ng hm nay thảm đ lt đường 

Ng nhỏ ngi hồng trn mi hin 
Lũ vềmai mốt hết ngập thềm 
Vừơn sau giếng mới khua gầu ko 
Thương những ngy kn nước cha bn 

Ng nhỏ đn khuya sng suốt đm
Rộn rng tiếng ht vọng trong thn 
H về thăm xm vi c cậu 
Mai lại trường xa bận sch đn 

*

Ng nhỏ mạch nguồn suối dịu m 
Những dng nước ẩn vẫn triền min 
Ngọt ngo dng sữa lng qu mẹ 
Ng qu hương ấp ủ bao tnh

Quỳnh Chi ( 18/9 - 4/12/2004 )