M Quảng

M sợi mỏng tang mu nghệ vng
Đỏ au tm, thịt mềm thi ngang 
Hồng trắng chuối hoa thơm l hng
Đậm tnh xứ Quảng vị nước chan 

Bi thơm gi nhỏ đậu phụng rang
Rụm dn bnh trng mỏng nướng vng
Ớt đỏ son tươi mu bng bụp 
Xt h .. ăn hết ...vẫn cn ham... 

Quỳnh Chi ( Đ nẵng, 25/8/2004)