Mộng Thiên

Lăo thỏ hàn thiềm khấp thiên sắc
Vân lâu bán khai bích tà bạch
Ngọc luân loát lộ thấp đoàn quang
Loan bội tương phùng quế tương mạch
Hoàng trần thanh thủy tam sơn hạ
Canh biến thiên niên như tẩu mă
Dao vọng Tề Châu cửu điểm yên (*)
Nhất hoằng hải thủy bôi trung tả

Lư Hạ

(*) Tề Châu = nước Tàu
Mộng lên trời

Thỏ buồn ếch nhỏ lệ mưa
Cung mây hé mở trăng ngà chênh chênh
Ánh trăng ướt đẫm sương đêm
Đường hoa thơm gặp dáng tiên ngọc ngà
Bụi vàng nước ngọt núi xa
Ngàn năm dâu bể chỉ là bóng câu
Quê nhà vài cụm khói sầu
Biển bao la rót đựơc đâu chén đầy


Quỳnh Chi phóng dịch (13/12/2005)