Minh Tranh

Minh tranh kim túc trụ
Tố thủ ngọc pḥng tiền
Dục đắc Chu lang cố
Thời thời ngộ phất huyền


Lư Đoan
Gảy đàn tranh

Tay ngà gẩy phím vàng
Trước pḥng ngọc âm vang
Mong chàng Chu ngoảnh lại
Chốc chốc lại gảy lầm
*
Đàn tranh thiếp gẩy phím vàng
Tay ngà nhẹ lướt âm vang ngọc pḥng
Mong chàng Chu ngắm dung nhan
Nên đàn lỗi nhịp ...cho chàng ngẩn ngơ


Quỳnh  Chi phóng  dịch  (27/10/.2005)