Mẹ và Con 

Mỗi sáng nh́n trong gương 
Mẹ có thấy ǵ không ?
Có thấy con nh́n Mẹ 
Chan chứa t́nh yêu thương

Mỗi tối khi lên giường 
Gỡ tóc mềm sợi nhỏ 
Tóc con giờ thưa bớt 
Giống Mẹ từ làn hương

Mỗi sáng khi thăm vườn
Hoa kim hài ngát hương
Như t́nh thương của Mẹ
Theo con bao dậm trường

Thương nhớ hoài không nguôi 
Cách biệt hai phương trớ
Mẹ t́m con trong Mẹ ...
Con t́m Mẹ trong con ....


Quỳnh Chi (7/ 5/2005 ) 

Cảm tưởng về tác phẩm của Quỳnh Chi  xin gởi về QC@erct.com