Mao ốc vị thu phong sở ph ca

 Bt nguyệt thu cao phong nộ ho,
Quyển ng ốc thượng tam trng mao.
Mao phi độ giang si giang giao.
Cao gi qui quyến trường lm sao,
Hạ giả phiu chuyển trầm đường ao.
Nam thn quần đồng khi ng lo v lực,
Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc.
Cng nhin bo mao nhập trc khứ,
Thần tiều khẩu to h bất đắc.
Qui lai ỷ trượng tự thn tức.
Nga khoảnh phong định vn mặc sắc,
Thu thin mạc mạc hướng hn hắc.
Bố khm đa nin lnh tự thiết.
Kiều nhi c ngọa đạp l liệt.
Sng đầu ốc lậu v can xứ,
Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt.
Tự kinh tng loạn thiểu thụy min,
Trường dạ chim thấp h do triệt.
An đắc quảng hạ thin vạn gian,
ại t thin hạ hn sĩ cu hoan nhan,
Phong vũ bất động an như san.
h, h thời nhn tiền đột ngột kiến thử ốc,
Ng lư độc ph thụ đống tử diệc tc.
 

Đỗ Phủ

Bi ca mi tranh bị gi thu thổi bay

Trời cao thng tm gi cuồng
Thổi bay ba lớp cỏ trm mi tranh   
Thổi rơi xuống bn bi sng 
Ci th vắt vẻo trn cnh cy cao
Ci th rơi chm xuống ao
Xm Nam lũ trẻ chăn tru ch cười
Rằng ta gi lo bất ti
Mặc ta đứng ng, lấy ngay đem về
m tranh khuất sau rừng tre
Ta kh rt cổ hầm h uổng cng
Đnh về chống gậy than thn 
Gi ngừng, my đ n n ko đen
Tối sầm chiều xuống trời đm
Mảnh chăn cũ mốc cng thm lạnh lng
Như trm miếng thiếc lạnh căm
Con thơ cn đạp rch cng xc xơ
Đầu giường dột chẳng chỗ kh
Mưa như gai nhọn, dầm dề chẳng ngưng
Từ khi loạn, chẳng ngủ yn
Đm di lạnh ướt triền min chẳng ngừng     
Những mong dn c vạn gian
Nh cao vững, được an nhn ngủ ngon 
D mưa gi vững như non
i, mong trước mắt ta liền được trng
Những ngi nh vẫn ước mong
Ring ta chết rt, nh tan, cũng đnh    

Quỳnh Chi  phng dịch ( 21/11/2005)