Lương Châu Từ

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm t́ bà mă thượng thôi
Tuư ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi  

Vương Hàn  

Bài từ Lương Châu

Rượu ngon chén ngọc lung linh
Tiếng đàn trên ngựa giục ḿnh càng say
Lỡ say  ngă trận đừng cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai đă về  

Quỳnh Chi phóng dịch (20/2/2005)