Lương Châu Từ
 
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm t́ bà mă thượng thôi
Tuư ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
 
Vương Hàn  
 
Bài từ Lương Châu
 
Rượu ngon chén ngọc lung linh
Tiếng đàn trên ngựa giục ḿnh càng say
Lỡ say  ngă trận đừng cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai đă về
 
Quỳnh Chi phóng dịch (20/2/2005)  


Cảm tưởng về tác phẩm của Quỳnh Chi  xin gởi về QC@erct.com