Một bi thơ tựa đề Christmas Shoes kể truyện một cậu b đi mua đi giầy cho Mẹ . Cha cậu ni rằng mẹ cậu bị bệnh nặng c lẽ sắp về với Cha trong đm ging sinh nn cậu b muốn tặng Mẹ một đi giầy đẹp để đi gặp Cha . Tc giả chợt c nghĩ cầu mong rằng cậu b mua nhầm đi giầy của bp b thật đẹp nhưng mỏng manh khng đi được , nn Cha sẽ cho người mẹ khỏi bệnh v được ở lại với cậu b . V đ viết bi thơ ny thay lời người mẹ .

Lng mẹ

Mẹ sắp phải xa con về trước Cha
Trước tn nhan nay xin được dọn mnh
Chn đi giầy con đ chọn thật xinh
Mẹ xưng nốt tội tnh trong qu khứ

Tội ch kỵ . . v yu con qu đng
Mẹ đ trao tất cả mọi tnh thương
Mẹ vẫn thường dnh cho mọi trẻ em
Nay chỉ để cho mnh con của mẹ !

Giữa những trẻ sơ sinh , trong nh trẻ
Chỉ thấy con : em b đẹp nhất đời
" Chẳng c ai khu khỉnh bằng con ti ! "
Tội thin vị , chỉ nhn con say đắm

Khi con khc con buồn con chạy ng
Mẹ vội vng chạy đến đỡ dậy liền
Tội nghi ngợ .cố nn , vẫn hiện ln :
" Khng biết c . ." đứa no " x con t !"

Mẹ cố trnh m vẫn cn vị kỷ
Mỗi lần xem con thi chạy thi bơi
Chỉ mong con sẽ thắng , sẽ hơn người
D c biết sức con cn yếu km

*

C bấy tội mẹ mới vừa xưng hết
C đựơc tha hay sẽ chẳng đựơc tha ?
Nếu đm nay Cha cho trở về nh
Mẹ sẽ cố . .nhưng e rằng . . ti phạm . .

Quỳnh Chi ( 15/12/2003 )