Liệt nữ tháo

Ngô đồng tương đăi lăo
Uyên ương hội song tử
Trinh phụ quư tuẫn phu
Xả sinh diệc như thử
Ba lan thệ bất khởi
Thiếp tâm tỉnh trung thủy.

Mạnh Giao
Liệt nữ tháo

Uyên ương chết cũng chung đôi
Ngô đồng cùng đợi cuối đời bên nhau
Vắng chàng có tiếc ǵ đâu
Chàng đi thiếp cũng theo sau một ḷng
Êm như mặt nước giếng trong
Thề không một gợn sóng ḷng v́ ai


Quỳnh Chi phóng dịch ( 2/12/2005 )