Làm thơ

Tôi con nhái bén học làm thơ
Mong như bác cóc ( một giấc mơ !)
Nổi danh lừng lẫy bao thế ky?
Có người so sánh với Basho (*)

Thơ tôi đem tặng chẳng cần mua
Sợ người bỏ xó, sợ thơ khô
Tôi đem thấm ướt sương mai sớm
Đem hứng mưa rơi, thả xuống hồ

Bài thơ chập chững lời ngây ngô
Ư thơ : kỷ niệm tuổi học tṛ
Tôi ghi vội xuống thay hồi kư
Thơ ngang vần điệu cứ lửng lơ

Mai đây quanh những đoá hoa khô
Vui đùa đàn cháu nhỏ ngây thơ
Bài thơ tôi viết ai đem đốt
Đủ sưởi hồn tôi dưới đáy mồ .


Quỳnh Chi ( 29/4/2003)

(*) Mấy năm trước nhà nghiên cứu thơ Nguyễn Hưng Quốc đă so sánh bài thơ con cóc với thơ haiku của Basho, và đă làm nổ ra một cuộc tranh luận trong giới văn học .