Kỷ niệm một thời 

Ngy thng v tư nay cn đu 
Nhớ ma bo lụt trước cổng cầu *
Tay nhỏ em bưng thng cứu trợ
Anh tới thăm dừng lại giờ lu 

Bẽn lẽn lm sao những pht đầu 
Ngượng ngng chẳng dm ngửng nhn lu
Mưa bỗng rơi rơi từng hạt nhỏ 
Vo trnh mưa ngượng ngập bn nhau 

Hiệu đon năm ấy "Hội Trng Dương"
Những lời ca tiếng ht du dương 
"Tiếng so thin thai ", "Cnh hoa trắng "
Thơ Trăng (*) đan những sợi tơ vương

*
Phố cổ m đềm bao mến thương
Nhớ bao kỷ niệm dưới mi trường 
Những t o trắng ngy thơ ấy 
Giờ đ về đu my viễn phương


Quỳnh Chi ( 25/7/2003)

* Cha Cầu ở Hội an 
(*) Thơ Trăng của Hn Mạc Tử