Hỏa Phụng Từ

Giai nhân tịnh văn trang
Thanh xướng động lan pḥng
Ảnh nhập hàm phong phiến
Thanh phi chiếu nhật lương
Kiều tần mi tế liễm
Dật vận khẩu trung hương
Tự hữu Hoành Trần hội
Ưng lân thu dạ trường

Lư Bạch Lạc
Bài ca Hỏa Phụng

Chiều êm, người đẹp điểm trang
Líu lo tiếng hát rộn vang lan pḥng
Màn hoa in bóng giai nhân
Gió đưa tiếng hát bổng trầm bay cao
Yêu kiều mày liễu khẽ chau
Miệng xinh thơm ngát dặt d́u lớ ca
Người xinh đi dự hội hoa
Đêm thu dằng dặc cho ta nhớ nàng


Quỳnh Chi phóng dịch( 29/11/2005)