DUYÊN THƠ
( mến tặng Dạ Lan)
 

Duyên thơ nối lại nửa ṿng cầu 
Bài thơ tŕu mến gửi trao nhau 
Người đâu chưa gặp đem ḷng nhớ
T́nh thơ quyến luyến bởi v́ đâu

Người ấy thường gieo những vần thơ
Dịu dàng nhân ái đầy mộng mơ
Khi vui duyên dáng khi trầm lắng
Thương cảm ḷng ai cũng ngẩn ngơ

Áo trắng một thời kỷ niệm xưa
Trao nhau tâm sự mấy cho vừa
Hương xưa thềm cũ mơ về lại
Hoà điệu thơ vào cơi mộng mơ

Quỳnh Chi ( 31/8/2003 )