Tuyển tập 

Đường thi và Tanka mùa đông 

 

 

Trừ dạ tác ( Cao Thích) 

Giang tuyết ( Liễu Tôn Nguyên) 

Hàm Đan đông chí dạ tư gia ( Bạch Cư Dị ) 

Hàn dạ ( Đỗ Tiểu Sơn)

Tử Dạ tứ thời ca- Đông ca (Lư Bạch)

Tanka 1  - Tanka 2  - Tanka 3  - Tanka 4

 

TRỪ DẠ TÁC

Lữ quán hàn đăng độc bất miên 
Khách tâm hà sự chuyển thê nhiên 
Cố hương kim dạ tư thiên lư 
Sương tấn minh triêu hựu nhất niên 

Cao Thích

Bài thơ đêm trừ tịch

Lạnh lùng quán trọ đèn khuya
V́ đâu trằn trọc canh khuya u buồn
Nhớ quê xa cách ngh́n trùng 
Sáng ra năm mới tóc càng bạc thêm 

Quỳnh Chi phóng dịch (22/12/12) GIANG TUYẾT 

Thiên sơn điểu phi tuyệt 
Vạn lư nhân tung diệt 
Cô chu soa lạp ông 
Độc điếu hàn giang tuyết

Liễu Tôn Nguyên 

 

Tuyết trên sông

Chập chùng núi vắng bóng chim 
Tuyết rơi muôn nẻo ngập ch́m dấu chân 
Thuyền câu một bóng cô đơn 
Áo tơi nón lá trên sông tuyết đầy 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 20/12/2004) HÀM ĐAN ĐÔNG CHÍ DẠ TƯ GIA

Hàm Đan dịch lư phùng đông chí 
Băo tất đăng tiền ảnh bạn thân 
Tưởng đắc gia trung dạ thâm tọa
Hoàn ưng thuyết  trứ viễn hành nhân  

Bạch Cư Dị

Đêm đông chí ở Hàm Đan nhớ nhà

 Đêm đông dừng trạm Hàm Đan
Trước đèn bó gối bạn cùng bóng ta
Canh khuya này chắc cả nhà
Nhắc ḿnh bận việc đường xa chưa về ?

 Quỳnh Chi phóng dịch ( 20/12/2004)

 

HÀN DẠ

Hàn dạ khách lai trà đáng tửu
Trúc lô thang phất hỏa sơ hồng
Tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt
Tài hữu mai hoa tiện bất đồng


Đỗ Tiểu Sơn

 

ĐÊM LẠNH  

Rượu trà mời khách đêm đông 
Chẻ tre đun nước lửa hồng vừa nhen

Trăng soi vẫn thế hằng
đêm   

Hoa mai nở bỗng đẹp thêm lạ thường 
 

Quỳnh Chi phóng dịch (19/12/2004)

 

 

TỬ DẠ TỨ THỜI CA - ĐÔNG CA

 Minh triêu dịch sứ phát
Nhất dạ nhứ chinh bào
Tố thủ trừu châm lănh
Na khảm bả tiễn đao
Tài phùng kư viễn đạo
Kỷ nhật đáo Lâm Thao  

Lư Bạch

 

Bài ca mùa đông của nàng Tử Dạ

 Sáng mai phu trạm lên đường
Vội may xong áo cho chàng đêm nay  
Tay trần  lạnh buốt kim may 
Làm sao cầm kéo cắt may áo chàng
Áo may gửi mấy dặm đàng
Lâm Thao tới đựơc c̣n mong bao ngày?

 Quỳnh Chi phóng dịch ( 19/12/2004)

 

Tanka 1:

Yamasato wa 
fuyuzo sabishiki 
masarikeru  
hitome mo kusa mo 
karenu to omoeba  

(Minamoto no Muneyuki)  

Đông sang thôn bản thêm buồn
Cỏ khô héo  hắt đồi không bóng người
 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 29/12/2004)                                                                          
 
--------------

Tanka 2:

Asaborake 
Ariake no tsuki to 
miru made ni  
Yoshino no sato ni 
fureru shirayuki  

(Saka no ue Korenori )

Tinh mơ đồng đất sáng loà   
Tuyết rơi sáng quá ngỡ là sáng trăng
 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 19/12/2004)
------------

Tanka 3:

 

Asaborake 
Uji no kawajiki 
taedae
ni  
arawarewataru 
seze no ashirogi  
 
(Gonchunagon Sadayori ) 
 
Sương mai bàng bạc trên sông
Trong sương thấp thoáng ai buông lưới ǵ
 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 19/12/2004) 
---------
 
 
Awaji shima  
kayou chidori no 
naku koe ni 
ikuyo nezamenu 
Suma no kanshu 
 
(Minamoto Kanesama)
 
 
Hải âu trên sóng gọi đàn
Bao đêm tỉnh giấc mơ màng nhớ ai
 
Quỳnh Chi phóng dịch ( 6/1/2005)

Cảm tưởng về tác phẩm của Quỳnh Chi xin gởi về QC@erct.com