Du Tử Ngâm

Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ư khủng tŕ tŕ quy
Thùy ngôn thốn thảo trung
Báo đắc tam xuân huy
 

Mạnh Giao 

Khúc ngâm của đứa con đi xa

Mẹ cầm sợi chỉ mến thương
Vội may chiếc áo đi đường cho con 

Tay đưa thoăn thoắt đường kim  
Lại lo con bận việc quan chậm về
Ḷng con như tấc cỏ kia
Nắng xuân chan chứa lấy chi đáp đền
 

Quỳnh Chi phóng dịch (8/5/2005)