Độ Hoa Phong

Phiếm phàm vô cấp độ Hoa Phong,
Tiểu bích đan nhai xuất thủy trung
Thủy thế mỗi tùy sơn diện chuyển,
Sơn h́nh tà kháo thủy môn thông.
Ngư long tạp xử thu yên bạc,
Âu lộ tề phi nhật chiếu hồng.
Ngọc động vân pḥng tam bách lục,
Bất tri thùy thị Thủy Tinh Cung.

 Hồ Xuân Hương

Qua Hoa Phong

Rong buồm nhàn dạo Hoa Phong
Vách son sừng sững giữa gịng nước xanh
Suối ṿng chân núi lượn quanh
Núi nghiêng soi bóng duềnh thông lững lờ
Cá rồng lặn nhạt hơi thu
Ráng hồng rực đỏ cánh c̣ chiều hôm
Trăm ngh́n ngọc động mây giăng
Nào hay vào Thủy Tinh Cung lối nào ?  

Quỳnh Chi phóng dịch (26/3/2006)