Điểu minh giản

Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh xuân giản trung.

Vương Duy

Chim kêu trong khe núi

Hoa rơi nhẹ bước lâng lâng
Màn đêm thanh văng mùa xuân giữa rừng
Giật ḿnh vừa thấy trăng lên
Chim kêu vang giữa khe xuân vọng về  

Quỳnh Chi phóng dịch ( 9/3/2006)