ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI

Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du
Phượng khứ đài không giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
Nhị thủy trung phân Bạch lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường an bất kiến sử nhân sầu

Lư Bạch

Lên đài Phượng Hoàng ở Kim lăng

Phượng bay trên Phượng Hoàng đài
Phượng đi đài trống sông dài chảy xuôi
Cung Ngô cỏ lấp dấu hài
Mũ xiêm triều Tấn nay vùi g̣ hoang
Dưới trời ba núi cũng ṃn
Giữa sông g̣ nổi chia gịng chảy đôi
Mây bay che kín mặt trời
Trường An chẳng thấy ḷng ngây ngất sầu

Quỳnh Chi phóng  dịch ( 27/11/2005 )