Dạ vũ

Tảo cung đề phục yết
Tàn đăng diệt hựu minh
Cách song tri dạ vũ
Ba tiêu tiên hữu thanh

Bạch Cư DịMưa đêm

Nỉ non tiếng dế đă ngừng
Đèn khuya sắp lụn chập chờn lung linh
Chợt hay mưa đổ ngoài hiên
Nghe trên lá chuối mưa đêm ŕ rào


Quỳnh Chi phóng dịch (6/1/2006)