CNG LỚP


Xếp hng vo lớp em hng trn 
Thướt tha mỗi lc bước ln thềm 
Ngẩn ngơ từ đ đem lng nhớ 
o trắng bờ vai bung tc mềm

o trắng v tnh c biết đu
Bn trn chẳng quay lại bn sau 
Giờ chơi o trắng ngồi n tập
Chưa một lần đưa mắt nhn nhau 

Hai kỳ thi c nguyệt qua mau
Ngập ngừng chỉ ni một đi cu 
Ma h năm ấy anh vội gửi 
Lưu bt ngy xanh để nhớ nhau

Trường cũ hm no ta về thăm
Thềm xưa in dấu lc yu thầm
Lưu bt mở đầu trang tnh sư? 
Cng lớp nay thnh cng trăm năm 

Quỳnh Chi (17/4/2003)