Chiều Kamakura 

Trong xanh biếc 
namiki 
vm l 
ch ve nu 
inh ỏi gọi h

Hong hn tm 
m thầm 
soi đn đ

Mun cnh chim 
ru rt 
gọi nhau về 

Quỳnh Chi
(28/7/2003)