Biển đm

Sương xuống lạnh gi về biển vắng
Chn trời xa le li t huy
Rng my hồng tiễn bng chiều đi 
Trn bi ct ngập trn bng tối 

Tiếng sng vỗ r ro, go thổi
Khch vi đi tựa st vo nhau 
Tay trong tay u yếm ngả đầu
Mắt trong mắt mun v tinh t 

Vi nh nến chập chờn cũng đủ 
Sưởi đi lng đốm lửa pho bng *
Như tnh yu toả sng trong đm
Hoa hạnh phc từng chm rực rỡ 

Đm biển vẫn m đềm sng vỗ
Bản tnh ca mun thuở trng dương
Xa rất xa lấp lnh hải đăng
Thuyền ơi thuyền . . . đỗ bến yu đương . . .

Quỳnh Chi ( 20/7/2003) 
* Pho bng senko hanabi rất nhỏ