Đi Bi Bạch Đầu Ông  

Lạc Dương thành đông đào lư hoa
Phi lai phi khứ lạc thùy gia
U khuê nữ nhi tích nhan sắc
Tọa kiến lạc hoa trường thán tức
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải
Minh niên hoa khai phục thùy tại
Dĩ kiến ṭng bá thôi vi tân
Cánh văn tang điền biến thanh hải
Cố nhân vô phục lạc thành đông
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong
Niên niên tuế tuế hoa tương tư.
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
Kư ngôn toàn thịnh hồng nhan tư?
Tu lân bán tử bạch đầu ông
Thử ông bạch đầu chân khả lân
Y tích hồng nhan mỹ thiếu niên
Công tử vương tôn phương thụ ha.
Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền
Quang lục tŕ đài giao cẩm tú
Tướng quân lâu các họa thần tiên
Nhất triêu ngọa bệnh vô tương thức
Tam xuân hành lạc tại thùy biên
Uyển chuyển nga mi năng kỷ th́
Tu du hạc phát loạn như ty
Đản khán cổ lai hoan vũ địa
Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi

Lưu Hy Di
Lời than của ông lăo bạc đầu

Hoa đào hoa lư Lạc Dương
Chao theo cánh gió rơi vườn nhà ai
Nh́n hoa rơi bỗng thở dài
Cấm cung khuê nữ tiếc hoài tuổi xuân
Hoa rơi sắc cũng nhạt dần
Sang năm hoa rụng ai c̣n nhớ ta ?
ơng dâu nay hoá biển hồ
Bách tùng rồi cũng củi khô sau vườn
Người xưa đă bỏ thành đông
Những người mới đến ngồi nh́n hoa rơi
Năm năm hoa vẫn thế thôi
Mà người mới cũ đổi dời khác xưa
Hỡi cô thiếu nữ mộng mơ
Thương dùm ông lăo bạc phơ mái đầu
Nét khôi ngô có c̣n đâu
Tóc xanh nay đă bạc mầu thảm thương
Dưới tàn cây các vương tôn
Múa ca rộn ră trước màn hoa rơi
Lầu thơ lóng lánh hồ soi
Tướng quân ngồi vẽ trên đài thần tiên
Mai kia ngă bệnh nằm yên
Chẳng c̣n ai biết đến ḿnh là ai
Nào người từng đă chung vui
Ba mùa xuân cũ ..nay đời lăng quên
Nét duyên bền được bao niên ?
Rồi ra tóc bạc rối liền đấy thôi
Những nơi rộn rịp đông vui
Chiều về chỉ thấy chim bay từng đàn

Quỳnh Chi phóng dịch ( 1/12/2005)