Bắt đền 

Bắt đền ! Ai bảo nói ra 
Phải chi đừng nói, vậy mà lại vui 

Nói làm chi chuyện xa vời
Nói làm chi vội để rồi phải xa 
Nói mà không hỏi mẹ cha 
Nói làm chi để người ta x́ xầm 

Phải chi giữ kín trong tâm
Muốn giữ c̣n khó, bởi không cần lời
Không nói ai cũng biết rồi
Biết qua ánh mắt miệng cười làm quen 

Thoáng trông ai cũng biết liền 
Chừng đó cũng đủ cho thiên hạ đồn 
Họ cười : Coi ḱa , có ông ..
Người ta mắc cỡ ..vội vàng tránh xa 

Bắt đền ! Ai bảo nói ra .
Thế rồi từ đó đành xa nhau hoài ...


Quỳnh Chi ( 15/7/2005 )

Cảm tưởng về tác phẩm của Quỳnh Chi  xin gởi về QC@erct.com