Anh đo trong mưa  
 
Nhn hoa lại nhớ tới Người
Hẹn ngy ti ngộ dưới hoa anh đo
Hoa đy Người đ về đu
Năm năm hoa nở mối sầu khn ngui
 
Những mong Người ở phương trời
Bồng lai hoa nở thắm tươi mun mu
Mẫu đơn, thược dược, mai, đo
Một vườn hoa cc ngy no năm xưa
 
Anh đo nức nở trong mưa
Hẹn xưa cn đ Người chưa thấy về
Cnh hoa nhỏ lệ đầm đa
Cng ta mi đợi no nề dưới hoa
 
Quỳnh Chi  ( 2/4/2006 )