Đường về nh (III) 


Đường về nh ngn năm lịch sử 
Đường đi qua cu ht truyện Kiều 
Đường đi qua những cu ca dao
Đường đi qua cu h cu l ... 

Đường đi qua Trường Tiền , Bến Ngh 
Đường đi qua Petrus K , Trưng Vương
Đường đi qua nh ngừơi mnh thương
Đường đi qua nh người mnh ght 

Đường đi qua những chiều đng rt 
C em thơ đầu phố đnh giầy 
Tối về đu mưa ướt chiều nay 
Manh chiếu rch đắp sao đủ ấm 

Đường đi qua sn trường đại học
Những mảnh bằng tiến sĩ bn rao 
M em ti vẫn ước mơ vo 
Ngy tốt nghiệp cũng l thất nghiệp

Đường về nh cn đi mải miết . . .

Quỳnh Chi ( 16/11/2003)