Thu nhớ 


Thu sang cho l vng rơi 
Hơi thu man mc ngập trời nhớ thương 
My giăng buồn kn khng gian 
Chm hoa lau trắng cc vng ngẩn ngơ 
Rừng phong thu suối lững lờ 
M người năm trước by giờ thấy đu 
Thềm xưa bng ngả thu sầu 
Trời thu nay nhuộm một mầu nhớ thương 

Quỳnh Chi ( Chiều thu nhớ Ba 11/2003 )