Hoa cc 

Anh nằm đ c mơ hoa cc
Ng nh nng một sớm đầu thu ? 
Anh nằm đ c mơ thược dược
Sng Ba thường chăm cht trước vườn
 
Cnh mai vng thiệp tết đỏ hồng 
Ngy mồng một ln vờn trước ng
Anh nằm đ mơ điều lướt gi
Nghe tiếng sng do dạt nhớ thương 

Nhớ nong tầm lt l du non 
Nhớ khung cửi guồng tơ vng ng 
Dầu đậu phọng vng như mật rt 
Nhớ bnh tro đường ct mồng năm 

Anh mơ g giấc ngủ ngn năm 
Đường ra ga c cồn ct trắng 
Trong nghĩa địa nhiều cy lưỡi rắn 
Nhiều xương rồng nở tựa hoa quỳnh
 
Anh vẫn thương mầu hoa cc xinh ?
Khu vừơn nhỏ c nng tha thướt
Gửi anh đ chm hoa ngy trước 
Ma đ sang trời đ vo thu . . .


Quỳnh Chi ( 27/10/2003)