Rotenburo bn hồ Ashi no ko 

Hơi ấm toả lan nhẹ mặt hồ 
Trầm mnh lặng ngắm mặt hồ thơ 
Tin dung khp np sau mnh trc 
Cỏ hoa nng nhẹ gt nng thơ 


Quỳnh Chi ( 20/10/2003)