Hồ Ashi no ko - Hakone 

Hồ thơ ẩn hiện dướii sương mờ
Thuyền ai thấp thong tựa trong mơ 
Chập chng my tm giăng đầu ni 
Ngn thng xanh thẫm thuở hoang sơ 


Quỳnh Chi ( 20/10/2003)