[ Trở về ]          [ Trang mục lục ]Chiều thu

 
Trời cao trong vắt buổi chiều thu 
Vi gợn my tri nhẹ hững hờ 
Thương nhớ biết bao chiều nắng nhạt 
Qu nh xa qu những ngy thơ 

Bng khung l a nhớ thương hoa 
Bng lau theo gi tiễn tầu qua 
Những chuyến tầu hai chiều xui ngược 
Vu vơ buồn thương cuộc tnh xa 

Thương nhớ buồn dng bng chiều phai 
Tu đi khuất nẻo cuối chn đồi 
i mắt người đi cn ngoảnh lại 
m thầm lưu luyến bng hnh ai 

Quỳnh Chi ( Tokyo 16/10/2003 )