Tnh thương của Mẹ

i Tnh Mẹ dạt do như biển lớn,
Khi con đau Mẹ thức suốt năm canh,
Từ sinh ra cho đến tuổi trưỡng thnh,
Mẹ chăm cht từng miếng ăn giấc ngũ.

           Cả cuộc đời cho con cn chưa đủ,
           Đm từng đm Mẹ ấp ủ tương lai.
           Đường đời con phải bước hy cn di,
           Bao nguy hiểm chng gai chờ cản lối.

Lo cho con nn qun mnh tc rối,
Ngy với đm khng rỗi để điểm trang,
Bao thng năm d tn tạ dung nhan
Con hạnh phc Mẹ khng mng chi cả.

           D c phải suốt cuộc đời vất v,
           Đổi một năm hạnh phc cuả ring con,
           Mẹ sẵn sng khng khng một pht đắn đo,
           Mong mỏi thấy tương lai con rực rỡ.

Phan Nguyễn 08.08.81