Nắng ...

Nắng gọi gi mơn man thảm cỏ,
Như Anh th thầm by tỏ tnh yu,
Hoa l ngất ngy sắc thắm vơi đầy,
Cũng e thẹn như Em hồng đi m.

Nắng ấp ng, gi ngại ngng cỏ lạ,
Nn vuốt ve cnh l mng lung,
Cy ngẩn ngơ, trơ trọi chẳng buồn rung,
Theo khc nhạc thin nhin đang trầm bổng.

Chim v tư, ht lu lo vang vọng,
Rồi chuyền cnh, đuổi bắt từng đi,
Anh bn Em tim đập nhịp lin hồi,
Tay đ nắm sao mi cn ấp ng.

Gi ru nhẹ cho cỏi lng xao động,
Cho lời yu trn ngập trong tim,
Ni yu Em trong nh mắt đắm chm,
V trao khẻ nụ hn tnh tha thiết.

Phan Nguyễn 29-04-2011