VĂN LÂN GIA LƯ TRANH
Từ An Trinh (727)

Bắc Đẩu hoành thiên dạ dục lan
Sầu nhân ỷ nguyệt tứ vô đoan
Hốt văn họa các Tần tranh dật
Tri thị lân gia Triệu nữ đàn
Khúc thành hư ức thanh nga liễm
Điệu cấp dao lân ngọc chỉ hàn
Ngân tỏa trùng quan thinh vị tịch
Bất như miên khứ mộng trung khan

                      

Dịch nghĩa:

NGHE TIẾNG ĐÀN TRANH NHÀ BÊN

Cḥm sao Bắc Đẩu vắt ngang trời, đêm sắp tàn,
người buồn tựa ánh trăng suy nghĩ vẩn vơ,
chợt nghe vẳng tiếng đàn tranh d́u dặt trên gác vẽ,
biết là cô gái đẹp nhà bên đang gảy đàn.
Khúc nhạc dứt, tưởng như thấy đôi mày ngài chau lại,
điệu nhạc dồn dập, khiến cảm thương xa xôi những ngón tay ngà ngọc tê lạnh.
Nghe ngóng măi chẳng có tiếng khoá bạc và then cửa mở ra,
thôi th́ đi ngủ để được thấy nàng trong giấc mộng.


* "Yên Triệu đa giai nhân": Nước Yên, nước Triệu nhiều người đẹp.
Triệu nữ trong bài này hẳn có nghĩa là "cô gái đẹp".

 Dịch thơ : 

NGHE TIẾNG ĐÀN TRANH NHÀ BÊN

(1)
Đêm tàn Bắc Đẩu chao nghiêng
Gối trăng tâm tưởng xuôi thuyền đi hoang
Mái tây thấp thoáng cung đàn
Tuyết hoa thục nữ miên man cầm đài
Khúc băng chừng nhíu mày ngài
Điệu run nghe lạnh ngón tay ngọc hồ
Màn the thoảng chút hương mơ
Ái ân lảo đảo dật dờ chiêm bao

(2)
Đêm sao khắc lụn canh tàn
Gối trăng cho ư nghĩ đi hoang
Tiếng vọng đàn tranh từ gác vẽ
Nhà bên người đẹp dạo cung đàn
Khúc ngắt chừng chau đôi mày liễu
Điệu buồn nghe lạnh ngón tay ngoan
Bẻ khoá buồng the e chẳng dễ
Đành mượn chiêm bao ấp ủ nàng

PhạmVũ Thịnh phỏng dịch.
(Sydney 02/12/97)
 

Nghe tiếng đàn nhà bên

Sao chênh chếch giục đêm tàn
Ḷng buồn tựa ánh trăng vàng ngẩn ngơ
Bỗng nghe d́u dặt thoảng đưa 
Nhà bên tố nữ lầu thơ dạo đàn
Đàn ngưng, tưởng nét mi cong
Đàn mau, tay ngọc lạnh lùng mà thương 
Lầu son khoá kín thiên hương 
Hoạ chăng trong giấc miên trường gặp nhau

Quỳnh Chi phóng dịch
(8/12/2005)
 

ĐÊM NGHE TIẾNG ĐÀN NHÀ BÊN

Bắc Đẩu ngang trời, đêm tan
Người buồn dựa bóng trăng vàng bâng khuâng
Chợt nghe vẳng tiếng tranh Tần
Từ bên cô Triệu nhà gần vang cao
Khúc tàn, cứ ngỡ mày chau
Điệu mau, lại ngại lạnh đau ngón ngà
Mấy tầng trăng khóa màn hoa
T́m vào mộng ngủ để mà gặp nhau

Lương Giang Nguyễn Tấn Phát
(Tàn thu 1996)

 

 


 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, ư kiến xin gởi về  t4phamvu@hotmail.com