Phùng Quán c̣n đây

trộm, rượu chịu, văn chui,
Hỏi ông, ông bảo "làm người", thế thôi.
Ngẩng đầu cao suốt một đời,
Trăng Hoàng cung, ông chỉ tay cười, c̣n đây.

Tưởng niệm Phùng Quán
tháng 1 - 2008
Phạm Vũ Thịnh

 

 

Phùng Quán - 1956 và 1992.
22/01/1995. Thác là thể phách, c̣n là tinh anh.

 

Các h́nh trích từ "Nhớ Phùng Quán" - Ngô Minh & nhiều tác giả - Nxb Trẻ - 2003

 


® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, ư kiến xin gởi về  t4phamvu@hotmail.com  or  exryucuoituan@Gmail.com