Cảm ơn nhạc sĩ  Lê Mạnh Trùy (http://www.lemanhtruy.com/) đă t́m giúp nhạc phổ.

 

SAO ĐÀNH?

Nhạc Nhật : Aku Yu
Lời Nhật :
 Tomi Kyohei
Ca sĩ :
 Ozaki Kiyohiko
Lời Việt :
 
Phạm Vũ Thịnh

 

(1) Rồi ngày nào ḿnh c̣n gặp nhau
ngày cơn đau lắng sâu trong ḷng
Do đâu đôi ta chia tay nhau hôm nay?
ngàn lời nói cũng không ích ǵ.
Ngưng đi thôi, thương tiếc chi thêm đau ḷng,
Im đi thôi, than trách chi cho thêm buồn.
Buồn ḷng người, mà buồn ḷng ta,
c̣n làm phôi pha những ngày xưa dấu yêu.

Đôi ta hôm nay, trong âm thầm pḥng vắng
Tên anh tên em, bên nhau nầy, đành chùi đi.
Trong cơn đau mê,
    nghe con tim ḿnh nghẹn ngào lời nói
"Làm sao đành chia cắt nhau?"

(2) Chờ ngày nào ḿnh c̣n gặp nhau
chờ tâm tư lắng sâu yên b́nh
Bao nhiêu nghi nan: anh đi đâu hôm qua?
làm ǵ đó? ở nơi chốn nào?
Không tin đâu, phân giải chi cho thêm phiền,
Không nghe đâu, năn nỉ chi cho thêm buồn.
Buồn t́nh đời, mà buồn t́nh ta,
Hận ḷng hôm qua càng làm đau xót thêm. 

Đôi ta hôm nay, trong âm thầm pḥng vắng
Tên anh tên em, bên nhau nầy, đành chùi đi.
Trong cơn đau mê,
    nghe con tim ḿnh nghẹn ngào lời nói
"Làm sao đành chia cắt nhau?" 

                                                            Sydney, 03-2006

* hoán chuyển hai chữ "anh"và "em" tùy ư

 


 

Dịch nghĩa :

CHO ĐẾN NGÀY GẶP LẠI

Nhạc Nhật : Aku Yu
Lời Nhật :
 Tomi Kyohei
Ca sĩ :
 
Ozaki Kiyohiko

(1) Cho đến ngày gặp lại,
cho đến giờ phút gặp lại nhau,
lư do chia tay ấy
em chẳng muốn bàn đến.
Không hiểu sao chỉ thấy buồn,
không hiểu sao chỉ thấy vô nghĩa,
c̣n làm tổn thương nhau,
làm mất đi tất cả mà thôi.

Đôi ta đóng cửa lại
mà xoá hết tên hai người,
lúc đó
      có lẽ con tim
            sẽ nói lên điều ǵ đấy.
 

(1) Cho đến ngày gặp lại,
cho đến giờ phút gặp lại nhau,
anh ở đâu,
làm ǵ,
điều ấy em không muốn biết,
điều ấy em không muốn nghe,
v́ chỉ làm bận ḷng nhau
rồi quay lại chuyện quá khứ mà thôi.

Đôi ta đóng cửa lại
mà xoá hết tên hai người,
lúc đó
      có lẽ con tim
            sẽ nói lên điều ǵ đấy.

                                             Phạm Vũ Thịnh dịch

 


 


® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, ư kiến xin gởi về t4phamvu@gmail.com