VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
B́nh luận: Giáo sư Akizuki Ryômin

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Về Tắc Thứ 49  -  第四十九則

 

Bản tắc:

Kinh Pháp Hoa[1] dạy rằng:

-Ngừng lại, ngừng lại. Không được nói thêm. Pháp của ta vi diệu, vượt khỏi tư duy.

Nhưng An Văn lại nói:

-Thế chứ lúc ban sơ, căn nguyên của Pháp vốn nằm ở chỗ nào? Cớ ǵ lại gọi nó là vi diệu? Nếu muốn nói được điều (vi diệu) đó, hỏi phải dùng cách ǵ? Đâu chỉ có Phong Can[2] mới bẻm mép. Xưa kia không phải Thích Ca cũng lắm lời à? C̣n tới người như Ḥa Thượng Vô Môn th́ dựng ra những câu chuyện yêu ma làm bó dây mây để trói buộc đám tu hành cháuchắt trăm ngàn đời về sau, làm cho chúng nó không ngóc đầu lên nổi. Dù có nhận 48 tắc toàn chuyện tầm phào như thế đem về, th́ có dùng th́a bé chắc không múc được ǵ lên mà nếu chưng cất để ăn hẳn cũng chẳng thấy nó bốc ra hơi. Thế mà không thiếu chi người cứ nghĩ lầm đây chính là một mâm cơm thịnh soạn.

Nghe thế, kẻ bàng quan có người thắc mắc:

-Rốt cuộc, chuyện ấy đi đến đâu? 

Ta mới chập mười đầu ngón tay lại, trả lời:

-Ngừng lại, ngừng lại. Không được nói thêm. Pháp của ta vi diệu, vượt khỏi tư duy.

Thế rồi ngay tại chỗ, ta mới vẽ một khung tṛn nhỏ ṿng lấy hai chữ “nan tư” (khó nghĩ) và ch́a cho mọi người xem, bảo họ:

-Nội dung năm ngh́n cuốn Đại Tạng Kinh mà Phật đă giảng dạy cũng như câu trả lời trong sự im lặng của Duy Ma cư sĩ về lư bất nhị, đều nằm ở đây cả.

Bèn có bài tụng:

Ngữ hỏa thị đăng,
Điệu đầu phất ưng.
Duy tặc thức tặc[3],
Nhất vấn tức thừa.

語 火 是 燈
掉 頭 不

惟 賊 識 賊
壱 問 即 承

(Nếu bảo đèn là lửa,
Lắc đầu chẳng trả lời.
Duy giặc mới hiểu giặc,
Hỏi là biết tỏng rồi).

 

Năm Bính Ngọ niên hiệu Thuần Hựu, cuối hạ, ngày sơ cát.

An Văn cư sĩ viết ở Ngư Trang bên Tây Hồ.


 

[1] Câu chép trong kinh Pháp Hoa, Phương tiện phẩm đệ nhị.

[2] Tăng đời Đường. Sách Thích Văn cho là Thích Ca hóa thân. Ẩn cư trên Quốc Thanh Tự núi Thiên Thai. Xem tiểu sử trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27.

[3] Tặc: chỉ chung những kẻ tu thiền đă đạt đạo, hiểu đến nơi đến chốn, chia sẻ được những bí mật với nhau.

 

 

 

.........................

< Bản bổ sung mới nhất : Feb 24th 2009 >

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com