VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
B́nh luận: Giáo sư Akizuki Ryômin

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

PHỤ LỤC

Thiền Châm[1] -  禅箴

Lời Răn Người Tu Thiền

 

Nếu răm rắp tuân theo qui củ, sẽ tự bó buộc ḿnh mất hết tự do, c̣n như tung hoành bôn phóng, hẳn là ngoại đạo tà ma. Nếu chỉ biết để ḷng lắng xuống lặng im trong suốt (mặc) sẽ ch́m đắm trong sự trầm mặc thanh tịnh, c̣n tự ư hành động như bàng nhược vô nhân (chiếu) sẽ sa xuống vực sâu (tà thiền)[2]. Kẻ thường xuyên giữ cho ḿnh trong trạng thái thức tỉnh giống như mang gông trên cổ, c̣n người măi mê phân biệt thiện ác th́ khác nào đang sống trong một thế giới lẫn lộn thiên đường địa ngục. Những ai muốn kiến Phật kiến Pháp đều bị bao vây bởi hai ngọn thiết sơn này [3]. Khi một niệm mới chớm, họ đă phải đă nương vào sự ư thức rơ ràng về nó [4] mà hành động, cho nên không khác ǵ tự đem linh hồn ḿnh ra mà đùa bỡn.Người tĩnh tọa một chỗ là sống độc thiện trong hang hốc. Họ không dám tiến ra đằng trước, e vi phạm pháp qui mà chẳng dám thụt lại đằng sau, sợ phản bội tôn chỉ. Không tiến không thoái được, chỉ c̣n là một thây chết c̣n biết thở mà thôi. Thế th́, trên thực tế, phải hành thiền cách nào cho đúng? Trong cuộc đời hiện tại, các bạn hăy cố gắng t́m ra lời giải đáp để khỏi phải ôm một mối ưu tư vĩnh viễn!


 

[1] Châm: nguyên là kim dùng để chữa bệnh sau nói chung chỉ điều răn dạy.

[2] Tác giả lấy lập trường khán thoại thiền (thiền công án, Lâm Tế) để phê phán tọa thiền (chỉ quản đả tọa, chiếu mặc thiền) của phái Tào Động.

[3] Ư nói Thiết Luân Vi Sơn bao bọc Tu Di Sơn hay tam thiên thế giới, chỉ chung vũ trụ.

[4] Một giai đoạn tu hành của Niệm Giác Chi, một trong bảy phương pháp (Thật GiácChi) để t́m đến sự giác ngộ. Theo đó, phải tự giác thật rơ ràng khi có một niệm dấy lên để hướng dẫn ḿnh đến hành động đúng đắn.

 

 

 

 

.........................

< Bản bổ sung mới nhất : Feb 24th 2009 >

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com