VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
B́nh luận: Giáo sư Akizuki Ryômin


Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Tựa của Tập Am[1]

:習庵

Nếu bảo lối vào đạo Phật không có cửa th́ người trên đời ai vào mà chẳng được. C̣n như bảo muốn vào đạo bắt buộc phải qua cửa th́ chả có anh chàng nào muốn bỏ nhà đi tu !Nếu Tập Am tôi cố t́nh thêm thắt mấy lời cước chú nơi đây th́ chẳng khác nào đội thêm một lần nón cho người đă đội nón. Tôi ḥ reo tán dương nó đấy nhưng việc thật khó khăn như muốn vắt lấy nước từ bó lá tre khô. Quyển sách này tựa như món đồ đưa ra để phỉnh trẻ con, nếu có đem vứt đi chắc không oan. Xin chớ để lọt một chữ nào của bài tựa ra cho thiên hạ nhé. Bởi v́ sau khi lời nói đă thốt ra th́ dù có ngựa thiên lư như Ô Chuy cũng khó ḷng bắt lại.

 

Ngày 30 tháng 7 năm Thiệu Định cải nguyên (1228)

Tập Am Trần Huân đề.


 

[1] Tập Am là hiệu của Trần Huân (1197-1241) tiểu truyện có ghi lại trong nhiều sách kể cả Tống Sử. Ông đỗ tiến sĩ trong năm Gia Định (1208-1224) đời Cảnh Tông, làm đến chức Thái Thường Bác Sĩ, Xu Mật Viện Biên Tu, Quốc Tử Tư Nghiệp.

 

 

 

.........................

< Bản bổ sung mới nhất : Feb 24th 2009 >

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com