VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
B́nh luận: Giáo sư Akizuki Ryômin

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Lời tâu của Huệ Khai

表文:慧開

Mùng năm tháng giêng năm Thiệu Định thứ hai (1229) này, một lần nữa, chúng thần lại được may mắn đón chào thánh đản của hoàng đế bệ hạ[1]. Bần tăng Huệ Khai, với tư cách là thần dân của ngài, ngày mùng năm tháng chạp năm ngoái, đă tuyển chọn được 48 câu chuyện liên quan đến cơ duyên của Phật tổ, và theo chỗ hiểu biết của ḿnh, thêm vào lời giải thích cho từng truyện một rồi đem đi in, những mong làm một món quà để chúc hoàng đế bệ hạ long thể an thái.    

Nguyện cầu trí tuệ của hoàng đế bệ hạ sáng măi như nhật nguyệt, sống lâu vô hạn, cùng với thiên địa tuần hoàn, để cho sinh linh trong tám cơi được ngợi ca thánh đạo và toàn thế giới được cảm hóa bởi ân đức của ngài.

Sư truyền pháp, hạ thần là tăng Huệ Khai, nguyên trụ tŕ Công Đức Báo Ân Hựu Từ Thiền Tự, được xây lên để báo đền công đức của Từ Ư Hoàng Hậu[2], cẩn tấu.


 

[1] Tức sinh nhật của Tống Lư Tông.

[2] Tức mẹ ruột của Tống Lư Tông. Để cúng dường cho bà , nhà vua đă xây chùa này nên nó mới có tên là Công Đức Báo Ân Tự.

 

 

 

.........................

< Bản bổ sung mới nhất : Feb 24th 2009 >

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com