LỊCH SỬ THIỀN TÔNG NHẬT BẢN

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Suzuki T. Daisetsu, nhà truyền bá Zen
(1870-1966)

 

Bản Thảo

- 2009 -

 

MỤC LỤC

 

Dẫn Nhập Của Người Biên Dịch

-Chương I: Giai đoạn du nhập và tiếp nhận (thời Nara và Heian).

Tiết 1: T́nh trạng trước thời Nara.
Tiết 2: Sự tiếp nhận Thiền vào thời Heian.
Tiết 3: Những vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận Thiền cho đến thời Heian.

-Chương 2: Giai đoạn Thiền nhà Tống xác định vị trí (thời Kamakura).

Tiết 1: Thiền nhà Tống đặt bàn đạp lên đất Nhật (giai đoạn nửa trước thời Kamakura).
Tiết 2: Thiền nhà Tống xác định vị trí (giai đoạn nửa sau thời Kamakura).
Tiết 3: Lư do Thiền nhà Tống t́m được chỗ đứng ở Nhật. Những vấn đề phải giải quyết.

-Chương 3: Thiền mở rộng và thẩm thấu (thời Muromachi và Azuchi Momoyama):

Tiết 1: Ngũ Sơn và lâm hạ.
Tiết 2: Văn hóa Thiền h́nh thành và triển khai
Tiết 3: Lâm hạ bành trướng về địa phương. Khuynh hướng mật tham.

-Chương 4: Phát triển của Thiền vào thời tiền cận đại (thời Edo):

Tiết 1: Thiền thời Nhật Bản thống nhất (thời đầu Mạc Phủ Edo)
Tiết 2: Tăng Ẩn Nguyên đến Nhật. Cuộc phục hưng của Phật giáo (Edo trung kỳ)
Tiết 3: Sự phát triển của tông học. Vai tṛ của Thiền sư Hakuin (Bạch Ẩn).

-Chương 5: Thiền Nhật Bản cận đại và hiện đại (từ thời Meiji đến ngày nay)

Tiết 1: Minh Trị Duy Tân và Thiền.
Tiết 2: Chủ nghĩa quân phiệt và Thiền.
Tiết 3: Thiền thời hậu chiến.

Tạm Kết:

 

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com