Trang Nguyễn Ngọc Duyên

Anh Nguyễn Ngọc Duyên (67, Yokohamadai - Tokodai) hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc.


  Điện gió và t́nh trạng mất điện toàn tiểu bang Nam Úc

Cố Hương

(nguyên tác : Kokyoo của Dazai Osamu)

 Đứa Con Rơi

(nguyên tác : Sutego của Akutagawa Ryunosuke )

Mùa Thu (1)   -   Mùa Thu (2)

(nguyên tác : Aki của Akutagawa Ryunosuke )