Trông vời áo xưa …

Anh muốn ôm em trong tay…cho trời đất quay cuồng
Anh muốn hôn lên môi em …cho trời đất ngả nghiêng !
Ờ ta tỉnh …ờ ta điên ?!
Thời gian đọng lại trên viền môi em !

Một trăm con mộng êm đềm.
Về đây ca hát bên thềm lăng du.
C̣n ta lạc giữa sương mù.
Ngồi đây xây mộng vàng thu nhớ người !

Mộng vàng ...thôi cũng trôi xuôi.
Dáng em ... thôi cũng mịt mù dặm khơi.
C̣n ta, cách nửa khung trời
Mơ hương thiếu phụ, trông vời áo xưa !

01/2010

HTL