Trang Huỳnh Trc Lập

 

Anh Huỳnh Trc Lập (Nodai - Tohokudai). 

Thơ văn của anh Huỳnh Trc Lập được đăng tải trn nhiều diễn đn Exryu. 

Anh Lập hiện đang sinh sống v lm việc tại Texas - Hoa Kỳ.

 

Tri tim em ...

Tạ Ơn Em

Thầm lặng !

Tnh Sầu !

Nhớ !

Khc người đi

Tm Em !

Dang dở

Giữa mấy tầng nỗi nhớ ..

Hamilton v Em

Phượng tm!

Nụ cười em ngy ấy ...

Khc Chị

Hương chm kết

Hong tc bn đồi

Xa như dĩ vng

Thng tm em đi .....

Hạ buồn ........

Bi Phương Ca Hồng 

Trng Vời o Xưa

Mai Trời Trở Gi 

Khc ngm Kiều  

Tn Hương Ngy Cũ  

C Hng C Ph  

Nụ Tầm Xun  

Khc Mẹ  

Mẹ Ơi

Hạ Xưa  

Tc ngắn

Ba Mươi năm ngăn cch

Tập hnh hoa sứ Thi